گروه فرهنگــــی - هنری نگـــــاه آزاد با همکاری موسسه فرهنگـــی هنری یاس سپید و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فــــارس در تاریــــخ 27 الی 28 مهر ماه کارگاه تخصصی عکاسی با عنوان “ عکاســـــی سیــــــنما ، پرتــــــــــــــــره ؛ عکـــاســـــی جلــــد مجلات ” با تدریس مسعود پاکــــدل و امیرحسین بزرگ زادگان “ در شیراز برگزار می کند . این کارگاه که ازدو دوره مستقل باموضوعات عکاسی سینما، پرتـــــــــــــره ؛ عکاسی جلد مجلات در چهار جلسه یک ساعت و نیم ِ در مجموعه فرهنگــــــی هنری شیراز واقع درحوزه هنری استان فارس برگزارمی شود از همراهی و پشتیبانی موسسه فرهنگی هنری یاس سپید ، حوزه هنری استان فارس و اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی استان فارس بهره می گیرد . ثبت نام این کارگاه از تاریخ پنجشنبه 20 مهرماه لغایت 26 مهرمـــــاه ادامه می یابد با توجه به محدودیت ثبت نام اولویت با افرادی اســـت که زودتـــر اقدام به ثبت نام نمایند . برای ثبت نام در این کارگاه میبایست به سایت www.NegaheAzad.ir مراجعه فرمایید و یا بــــــــرای کسب اطلاعـــــــات بیــــشتر می توانید با شــــــــــماره تلفن های 09354577431 و 09174834833 (آرش اشکر) تماس حاصل فرمایید. آدرس محل برگزاری کارگاه آموزشی : شیراز ، حد فاصل بین چهارراه خیرات و چهارراه انوری نرسیده به سینما شیراز جنب بانک ملی ، مجمـوعه فرهنگی هنری شیراز واقع در حوزه هنری استان فارس