به اطلاع اعضای محترم انجمن میرساند موضوع جلسه یکشنبه 12 شهریور گفتگو در مورد عکاسی خلاق جهت برپایی نمایشگاه فصلی انجمن در محل نمایشگاه بین اللمللی تبریز همزمان با نمایشگاه کتاب تبریز می باشد .
ساعت برگزاری جلسه : 18 الی 20
انجمن هنر عکاسی استان آذربایجان شرقی در مجتمع سینمایی 22 بهمن تبریز واقع شده است.