حسین فاطمی عکاس آژانس عکس پانوس پیکچرز انگلستان، بیستمین کارگاه آموزشی خود را در شیراز برگزار می‌کند. این کارگاه با عنوان عکاسی مستند اجتماعی، فتوژورنالیسم و مجموعه عکس، یکشنبه چهاردهم و دوشنبه پانزدهم در شیراز برگزار می‌گردد. کارگاه‌های پیشین ایشان با موضوعات مرتبط در 12 استان کشور برگزار شده است.

پتانسیل موجود در فضای ایران و نیز توان عکاسان جوان ایرانی در ارائه آثار قدرتمند و ارزشمند از سوی هنرمندان شهرستان‌های دور و نزدیک کشور در فضاهای غیر حرفه‌ای، زمینه مساعدی برای ورود این عکاسان جوان به عرصه فتوژورنالیسم جهانی است. آنچه تاکنون مانع رخ‌دادن این اتفاق بوده است ، ناآشنایی این عکاسان با تعاریف روز دنیا در حیطه مجموعه عکس و شناخت راهکارهای صحیح تولید و ارائه مجموعه در فضای حرفه‌ای عکاسی ایران و جهان است.

در این کارگاه  تجربیات 8 ساله فعالیت حرفه‌ای حسین فاطمی در ارتباط با عکاسی مستند اجتماعی و فتوژورنالیسم و نیز اندوخته‌های عکاسانه ایشان در لبنان، پاکستان، افغانستان، کردستان عراق، گرجستان، روسیه، هند، سومالی و کنیا برای آشنایی مخاطب با فتوژورنالیسم روز دنیا ارائه خواهد شد.

معرفی تعاریف روز عکاسی جهان از موضوع مجموعه عکس و روش صحیح تولید و ارائه آن به منظور حضور موثر در عرصه‌های خبری و ژورنالیستی مطرح دنیا مباحث اصلی این کارگاه را تشکیل می‌دهد. در اولین روز کارگاه مباحث مجموعه عکس، فتوژورنالیسم و تعاریف مرتبط آن ارائه می‌شود. صبح دوشنبه به برگزاری اردویی برای عکاسی عملی اختصاص دارد و عکس‌های گرفته شده توسط شرکت کنندگان در اردوی عملی در جلسه‌ای در عصر همان روز مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

این کارگاه از سوی گروه هنری نگاه آزاد در روز‌های یکشنبه و دوشنبه چهاردهم و پانزدهم آبان ماه در شهر شیراز برگزار خواهد شد.

متقاضیان می‌توانند برای ثبت نام به سایت www.NegaheAzad.ir مراجعه نمایند.