گروه فرهنگی – هنری نگاه آزاد زیر نظر جامعه عکاسان میراث فـرهنگی از تاریخ 20 الی 23 شهریور ماه ، کارگاهی تخصصی با عنوان "عکاسی ؛ پیوند نور و معنا با تدریس کیارنگ علایی"  در شیراز بر گزار می کند.

 


در پایان این کارگاه که از دو دوره مستقل با موضوعات مبانی نور پردازی پرتره و فتو پروجکت تشکیل شده است به شرکت کنندگان گواهینامه معتبر اعطا خواهد شد .
ثبت نام در این کارگاه ار تاریخ شـنبه 11 شهریور ماه لغایت 19 شهریور ادامه می یابد و با توجه به محدودیت ثبـت نام اولویت با افــرادی اســـت که زودتر اقدام به ثبت نام نمایند .
جهت دریافت فرم ثبت نام و اطلاعات بیشتر به سایت  www.NegaheAzad.ir  مراجعه فرمایید .