کتاب " دیده و درون " حاصل گفتگوی کورش ادیم عکاس معاصر ایرانی است با یازده تن از اصحاب هنر ، ادبیات و علوم انسانی پیرامون عکس و عکاسی که جز دو مورد مابقی طی سالهای 1375 تا 1377 انجام شده است . در این کتاب علاقمندان به عکاسی و مباحث بینارشته ای مربوط به این عرصه می توانند گفتگوی کورش ادیم با این صاحبنظران را بخوانند : مسعود خیام ، یونس شکرخواه ، محمد شمخانی ، عباس صفاری ، عمران صلاحی ، محمدضیمران ، ناصر فکوهی ، شمس لنگرودی ، محمد مددپور و یوسفعلی میرشکاک .
کورش ادیم در ابتدای این این کتاب در مطلبی تحت عنوان " همچون مقدمه " چنین گفته است : (( سالهاست که اهل نظر در باب ضرورت گفتگو و تبادل نظر با اصحاب هنر ، ادبیات و علوم انسانی در مباحث مربوط به عکاسی سخن گفته اند و در میزان تاثیرش در رشد و توسعه ی متقابل تاکید نموده اند . نقش بینارشته ای عکاسی در این میان غیر قابل انکار است و فقدان نهاد های رسمی و غیر رسمی که در جهان اول وظیفه ی ارتباط دهنده دو سوی این گفتمان را به عهده دارند در سال 1374 مرا به انجام این گفتگوها و انتشار آن واداشت . کار برنامه ریزی و اجرای مجموعه ی پیش رو از سال 1374 آغاز شد و جز دو مورد بقیه تا سال 1377 به پایان رسید و برخی نیز تا اواسط دهه ی 80 در مطبوعات روز منتشر شد . طبیعی است پرسش ها از دغدغه های شخصی من منشا گرفته است و طرح آن و خوانش پاسخ ها برای برخی گرایش های عکاسی راهگشاتر می نماید . هرچند تحولات شگرف و اساسی طی 20 سال اخیر عکاسی و سازوکارِ آن نیز دستخوش تغییرات بنیادی نموده است( که دوره ی گذار از آنالوگ به دیجیتال مصداق بارز و قطعی آن است ) اما بسیاری از پرسش های طرح شده و پا سخ های ارائه شده امروزه نیز کارآمد و قابل برسی است . علاوه بر این کنکاش رای و نظر اصحاب فرهنگ در آن بازه زمانی به کار پژوهندگان و جستجوگرانِ آینده خواهد آمد . عزیزانی که در این مجموعه همکاری نموده و به پرسش های من پاسخ دادند از گرایش ها و پایگاه های مختلف فکری و ایدئولوژیک انتخاب شده و در حوزه های مختلف متخصص و صاحب نظرند ، از فلسفه و شعر گرفته تا انسان شناسی و مطالعات اجتماعی و رسانه و علوم ارتباطات )) .
این کتاب در قطع وزیری و در 207 صفحه به قیمت بیست هزار تومان و توسط " نشر قو " در روز های اخیرمنتشر شده و در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت .