کلوپ عکس فوکوس در جشنواره عکس اکولوژیک

کلوپ عکس فوکوس در جشنواره عکس اکولوژیک

عکاسان کلوپ عکس فوکوس تیم در جشنواره عکس اکولوژیک با 20عکس حضور یافتند.

این جشنواره زیر نظر فدراسیون جهانی هنر عکاسی FIAP، انجمن عکاسی آمریکا PSA و انجمن UPI برگزار شده و عکس های راه یافته در آن برای دریافت القابFIAPو PSA محاسبه می شود.

همچنین عکس car اثر امید امیدواری در بخش آزاد موفق به کسب مدال UPI گردید.

این جشنواره در چهار بخش آزاد،منظره، آب،و حیوانات برگزار شده بود.

عکاسان راه یافته به این جشنواره عبارتند از:

در بخش آزاد:

1-امیر حسین حدادیان 1 عکس

2-رضا وهمی 2عکس

3-محسن محمودزاده 1عکس

4-فرید ثانی 2عکس

5-امید امیدواری 4عکس

6-علی سامعی آفیاپ 2عکس

7-مهدی ارسطویی 1 عکس

 

در بخش منظره:

1-فرید ثانی 2عکس

2-مهدی ارسطویی 1 عکس

 

در بخش آب:

1-محسن محمودزاده 1عکس

2-فرید ثانی 1عکس

3-مهدی ارسطویی 1 عکس

 

در بخش حیوانات:

1-محمد صادق حسینی 1عکس

2-فرید ثانی 3عکس

3-مهدی ارسطویی 1 عکس

 

http://www.photoclub202.com/index.php?option=com_content&view=article&id=240%3Aaccepted-photos-for-qecological-truth-2011q&catid=26&lang=english

 

کاربر مهمان