image description   بستک خطه ای کوچک در چغرافیای وسیع ایران است.هر صاحب نظری در نگاه نخست ، متوجه  لایه های عمیق و اصیل فرهنگ و هنر این سامان می شود . فرهنگ و هنری که ذاتی مردم شده و با گذر زمان در سلوک اجتماعی شان باز تولید شده است . فراوانی فرهیخته گان علمی ، ادبی و هنری موید این ادعاست . برخلاف چهره ی سنتی شهر ، هنر عکاسی یکی از هنر های مدرنی است که در بدو ورود به ایران رگه های آشنایی آن بیشتر و پیشتر از بسیاری مناطق ایران در این خطه قابل مشاهده است . بنا به شواهد موجود ، دیرینه ی عکس و عکاسی در این دیار به دوره ی ناصر الدین شاه قاجار باز می گردد و این موضوع در ارتباطات ایران و هند از طریق راه های دریایی اتفاق می افتد . در این برهه از زمان نیز انجمن عکاسان بستک به عنوان نماینده ی بخشی از هنرمندان این دیار در سدد برپایی همایش عکاسی با رویکردی آموزشی و هم اندیشانه در میان عکاسان جنوب با حضور و دعوت عکاسانی از تمامی مناطق جنوبی کشور و چندین مدرس عکاسی با اهداف و شرایط زیر می باشد .     اهداف : _ معرفی ظرفیت ها و نوانمندی های عکاسان جنوب _ توسعه ی فرهنگ و هنر به ویژه هنر عکاسی در منطقه _ هم افزایی هنری و اشتراک گذاری تجربیات عکاسان در جنوب کشور _ فراهم آوردن شرایط مناسب جهت برگزاری  نمایشگاه ها ، جشنواره ها ، نشست ها و .... مشترک در بین عکاسان جنوب _ هم اندیشی در خصوص هماهنگ و یکصدا بودن عکاسان جنوبی جهت پیشبرد اهداف عکاسی در جنوب   شرایط شرکت : _ حضور در گردهمایی ، تنها برای ثبت نام کنندگان امکان پذیر می باشد. _ شرکت در گردهمایی برای تمامی ثبت نام کنندگان رایگان می باشد _ جهت ثبت نام :  نام و نام خانوادگی  ( شرکت کننده ) ،  فایل اسکن شده ی عکس سه در چهار و نام شهر محل سکونت را به ایمیل ارسال نمایید.Akasanbastak@gmail.com   برنامه کلی دوره : نشست و هم اندیشی انجمن های عکاسان جنوب کارگاه های تخصصی عکاسی نمایشگاه عکاسی / کوخرد تور عکاسی به کوخرد و ...     گاه شمار : _ زمان برگزاری گردهمایی : نهم و دهم فروردین ماه 95 _ آخرین مهلت ثبت نام : هفتم فروردین ماه 95     هماهنگی و ثبت نام : دبیر همایش : سبحان جامه دار / 09371003433 دبیرخانه : هرمزگان ، شهرستان بستک ، مجتمع فرهنگی هنری پیامبر اعظم ( ص ) ، دفتر انجمن عکاسان بستک / 07644321291   Akasanbastak.ir وبسایت انجمن عکاسان بستک : bastak.photo اینستاگرام : bastak.photo کانال تلگرام :