دور جدیدی از فعالیت عکاسان استان مازندران با دعوت از این گروه از عکاسان و اهدای کارت شناسایی به ایشان جهت انجام فعالیت های تشکیلاتی و متمرکز این گروه از هنرمندان آغاز می شود. حوزه هنری در راستای حمایت از هنرمندان فعال و انسجام فعالیت های این قشر از جامعه و رفع موانع عکاسان جهت تهیه و تولید عکس، بر اساس کارشناسی های انجام گرفته، 40 تن از عکاسان فعال و پرتلاش استان در قالب پیشکسوت، فعال، جوان، دانشجو و علاقه مند که مطابق با اهداف و سیاست گذاری های حوزه هنری استان در عرصه عکاسی حضوری مستمر و موثر داشته و دارند، شناسایی و انتخاب نموده و با دعوت از ایشان، کارت شناسایی معتبر برای آنان صادر کرده است. به همین منظور با برگزاری گردهمایی و نشستی صمیمانه با مدیریت حوزه هنری و جلسه پرسش و پاسخ، ساعت 16 روز چهارشنبه 13 دی ماه جاری سالن اجتماعات حوزه هنری شهر ساری پذیرای این عکاسان می باشد تا پس از انجام تشریفات لازم و گفت وگوهای مورد طرح میانعکاسان و مسئولین، کارت های صادر شده به عکاسان اهدا شود. اسامی عکاسان دعوت شده به این نشست به این ترتیب اعلام شده است: عقیل تشکری، میرصفی اندیکلایی، مصطفی مکبری، سیداحمد طاهرپور، مهدی معصومی گرجی، علی سلحشور، محسن غلامی، منصور معصومی سنگتراشانی. علیرضا صداقتی. محمد رضایی، محمداسلامی، مصطفی نیک نقش، حسین شفیع نیا، علی اسماعیل زاده کنعانی، سیدرضا هاشمی، اصغر عالیشاه، داوداکبر زاده، رامین احتسابی طبری، داریوش منصوری، علی اصغری. حسین نیکزاد، سیدولی شجاعی، حسین بهرامی، امین کوشا، علی پیشدادیان. مرتض جعفری، عزت قربانی، محسن رضاپور، حسین خادمی، زهرا ناظری، سیده زهرا عابدی، نرجس خاتون اندرواژ، معصومه زلیکانی، سیده فاطمه شاکری، آسیه رضوانی، نسیبه خلیلی، ملیحه زارعین، خاطره محمدی، موناسعادت نیا، ماریا فراهانی. بنابر اعلام این خبر در پایان این نشست آثار منتخب این گروه از عکاسان، در قالب نمایشگاهی همزمان با انجام برنامه های این جلسه در سالن، برای مسئولین، مدعوین و سایر عکاسان به نمایش درخواهد آمد.