کلوپ عکس ایران برای دومین بار اقدام به برگزاری تور تخصصی عکاسی  به خارج از کشور نمود, اینبار با هدف قاره آفریقا و کشور کنیا. پس از برگزاری موفقیت آمیز تور جشن رنگ هندوستان  در اسفند ماه سال گذشته. کلوپ عکس ایران برای اولین بار اقدام به برگزاری تور عکاسی در قاره آفریقا نمود.

 

برنامه سفر با هماهنگی های قبلی برای عکاسی از بافتهای مختلف جامعه آفریقایی طراحی شده بود. حیات وحش . مناظر عمومی . قبایل و زندگی بومی . عکاسی از سواحل  اقیانوس هند . زندگی شهری . بازدید از محله های فقیر نشین  و همچنین بازدید از ساختار مدرن  . نمایش رقصهای آفریقایی .  سفر و عکاسی بین شهری  و ... بخشی از برنامه یک هفته ای 15 عکاس در سفر به افریقا بود.
همراهان این برنام: حسین فاطمی . آرش حمیدی . طهورا مطهر نژاد ( همدان ) . کیوان حسابی . موژان حقایق . سحر پیشسراییان .   امیر جعفری ( همدان ) .  لیلی صدیق . محمدرضا معماریان پور ( شهریار ) .  بهاره خطیری  . منصور ملکی .  منظر عقدایی  . علی ششکلانی ( مشهد ) .  روزبه روزبهانی .  لیلا یکانی .