دبیرخانه جشنواره عکس " شیراز امروز " با ارسال اطلاعیه ای از نتایج جلسه ارزیابی و داوری این جشنواره خبر داد.     picu-images         بخش اصلی:
مقام اول: محمدرضا (امید)آقایی، لوح تقدیر و تندیس جشنواره به همراه مبلغ 10.000.000 ریال مقام دوم: بهزاد اشکر، لوح تقدیر و تندیس جشنواره به همراه مبلغ 7.000.000 ریال مقام سوم: طاهره رخ بخش، لوح تقدیر و تندیس جشنواره به همراه مبلغ 5.000.000 ریال در بخش اصلی آثار آقایان آریا خبیر و نیما دانشور شایسته تقدیر شناخته شدند
    بخش جنبی: هیئت داوران جشنواره عکس "شیراز امروز" پس از 42 نفر ساعت کار کارشناسی در خصوص انتخاب نفرات برتر جشنواره نفرات زیر را معرفی نمودند.   در بخش جنبی داوران هیچ یک از آثار را شایسته عنوان برتر ندانسته و آثار آقایان: محمدرضا (امید) آقایی، مهدی هنرجویان و علیرضا عباسی را شایسته تقدیر دانستند. در متن فراخوان این جشنواره گروه داوری اولیه داوری را: مهگان فرهنگ، سکینه رضایی، اشکان پردل و اعضای گروه نهایی داوری: دکتر عباس زارع خلیلی، سجاد آورند، سعیده رحمن ستایش معرفی شده اند. این جشنواره در بخش اصلی به موضوع: عمران و پیشرفت شهری و در بخش جنبی به فرهنگ شهروندی پرداخته است. لازم به ذکر است اثر برگزیده از نگاه مخاطبان در روز آخر نمایشگاه، از بین آثار وارده به نمایشگاه و بر اساس آرای بازدید کنندگان معرفی خواهد شد.