مهلت ارسال اثر به جشنواره  سراسری عکس معلولان با عنوان ”نگاه نو” تمدید نمی شود.     picu     در پی تماس های مکرر برخی عکاسان سراسر کشور که متقاضی تمدید مهلت ارسال عکس به دبیرخانه بوده اند، به اطلاع می رساند:  بنا بر مشورت انجام گرفته و در دبیرخانه جشنواره عکس نگاه نو و با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته، زمان مناسب برای دوره اطلاع رسانی جشنواره و همچنین اصل احترام به سایر شرکت کنندگان جشنواره، هرگونه تمدید مهلت این جشنواره غیرممکن است و روز پنجشنبه ۵ بهمن ماه را آخرین مهلت ارسال پستی، تحویل حضوری و یا ارسال توسط نشانی های الکترونیکیinfo@irantavana.ir  وcheginy_964@yahoo.com  ذکر کرد. شایسته است متقاضیان به شرکت در این جشنواره طی مدت زمان باقی مانده تمامی تلاش خود را نسبت به انتخاب و ارسال اثر نسبت به شرکت در این جشنواره ملی صرف نمایند. نشانی دبیرخانه : قزوین – بلوار شهید بهشتی –  نرسیده به میدان قدس – کانون معلولین توانا صندوق پستی : ۳۴۶۳- ۳۴۱۸۵ تلفن : ۰۲۸۱۳۳۴۰۷۱۱ – ۰۲۸۱۳۳۴۳۸۳۷ – ۰۲۸۱۳۳۳۹۲۱۲ دورنگار:  ۰۲۸۱۳۳۴۰۷۱۱ رایانامه: info@irantavana.com –   www.irantavana.ir  - cheginy_964@yahoo.com تارنما: www.irantavana.com  -  info@irantavana.ir