فرزاد امامی «جلوه‌های ویژه» را در حوزه کتاب‌های دانشجویی رشته عکاسی تحریر می‌کند.

این کتاب تألیفی ـ ترجمه‌یی ویژه دانشجویان رشته عکاسی دانشگاه‌های علمی ـ کاربردی در دست تألیف و ترجمه است.

 امامی گفت، در نگارش این اثر از مجموعه‌ای از کتاب‌های انگلیسی‌زبان استفاده کرده است.

او پیش‌تر، کتاب آموزشی «عکاسی دیجیتال برای نوآموزان» را نوشته بود.

امامی درباره این کتاب گفت : یکی از ویژگی‌های این کتاب استفاده از واژه‌های فارسی است. به عنوان مثال، در این کتاب از واژه «درخش» به جای فلش استفاده شده است.

«۲۰۰ آموزه نخست در عکاسی» از دیگر آثار اوست که علاوه بر «۱۲۰ نکته ضروری برای عکاسی» مباحثی همچون عکاسی دیجیتال، نمایش عکس‌ها و موضوع‌های مربوط به نمایشگاه‌های عکس را نیز دربر می‌گیرد.

فرزاد امامی تا کنون نمایشگاه‌های عکس مختلفی را برگزار کرده است.

همچنین بعد از گردآوری و ترجمه «۱۲۰ نکته ضروری در عکاسی»، کتاب «۵۰۰ نکته در تصویربرداری دیجیتال» را نیز با زبانی ساده درباره رازهای تصویربرداری، گردآوری و ترجمه کرده که سال ۸۹ توسط خودش منتشر شده است.