نمایشگاهی از آثار عکاسی دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی استان قم با عنوان " عکس و تکنیک " در نگارخانه فرهنگ این شهر در حال برگزاری است.
در این نمایشگاه تعداد 30 قطعه عکس سیاه سفید و رنگی در اندازه 30 در 45 سانتیمتر از 15 دانشجو به نمایش گذاشته شده است.دانشجویان صاحب عکس در این نمایشگاه به این ترتیب معرفی شده اند: مریم ابراهیمی، آمنه جباری نیک، نسرین سیفی، نیره بزرگ زاده، رحیمه علوی یگانه، زهرا سادات محسنی، نرگس سجادی، فائزه فتاپور، شیما آکسته، زهرا دوست محمدی، فرزانه زمانیان، فاطمه رحیمی، زهرا سلیمانی، مائده دانشمند، فائزه ابرقویی.این نمایشگاه به همت واحد جهاد دانشگاهی قم بر پا شده و تا پایان روز چهارشنبه 29 خردادماه جاری همه روزه از ساعت 9 تا 13 و 17 تا 21 پذیرای علاقه مندان خواهد بود. نگارخانه فرهنگ در شهر قم، خیابان دور شهر، خیابان شهیدفاطمی واقع شده است.