نمایشگاه کارت‌پستال‌های «مشروطه» از روز یکشنبه ۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۷، به مناسبت یکصد و دوازدهمین سال صدور فرمان مشروطیت در موزه عکسخانه شهر افتتاح می‌شود. این نمایشگاه بخشی از آرشیو شخصی ناصرالدین حسن‌زاده است که خود از نوادگان یکی از مشروطه‌خواهان تبریز است.
در نمایشگاه کارت‌پستال‌های «مشروطه» تعداد ۴۶ کارت‌پستال این دوران شامل عکس مجاهدین مشروطه تا جشن‌های سالگرد مشروطه به نمایش در آمده است.
انقلاب مشروطه یا جنبش مشروطه‌خواهی یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای سیاسی در تاریخ ایران جدید بود. جنبش مشروطه‌خواهی، انقلاب مشروطه یا جنبش مشروطه مجموعه‌ی کوشش‌ها و رویدادهایی است که به امضا کردن فرمان مشروطه توسط مظفرالدین شاه قاجار در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ خورشیدی انجامید و تا دوره محمدعلی شاه قاجار برای تبدیل حکومت استبدادی به حکومت مشروطه ادامه یافت و منجر به تشکیل مجلس شورای ملی و تصویب نخستین قانون اساسی کشور ایران شد. گشایش: ۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۶ تا ۱۹ بازدید: روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹ تا ۱۳ و ۱۴ تا ۱۷ – پنج‌شنبه از ساعت ۹ تا ۱۳ نمایشگاه تا دوشنبه ۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۷ ادامه دارد. موزه عکسخانه شهر: میدان هفتم تیر، میدان بهارشیراز، بوستان بهارشیراز – ۸۸۸۴۸۹۹۳