نخستین عکاسان ایران : «لوئیجی مونتابونه»

لوئیجی مونتابونه یکی از پیشگامان هنر عکاسی در ایران به شمار می رود؛ این عکاس دوران ناصری به مدت چهارسال در ایران زندگی کرد و به عکاسی از دربار و نقاط دیدنی شهرهایی چون تهران و تبریز پرداخت.

 لوئیجی مونتابونه که در سال 1862م. در جمع هیاتی سیاسی از ایتالیا به ایران آمد در این سفر عکس های فراوانی از ایران گرفت؛ عکس هایی از ناصرالدین شاه، فرزندش مظفر الدین شاه، تخت مرمر، سربازان گارد شاه در نیاوران، تجریش و امامزاده صالح، کاخ سلطنتی. 

مونتابونه همچنین عکس های زیادی از دروازه ها، بازار، بناها و عمارت های قدیمی تهیه کرده است. ناصرالدین شاه که چهار سال پیش از این تاریخ با استخدام عکاسی فرانسوی به نام فرانسیس کارلهیان به طور عملی اوقات زیادی را به آموختن عکاسی و عکسبرداری می پرداخت، توجه بیشتری به عکاس این هیات کرد و بارها مقابل دستگاه عکسبرداری مونتابونه قرار گرفت. مونتابونه نیز با مهارت و استادی در عکسبرداری تک چهره، تصاویر بی نظیری از شاه جوان گرفت. 

در همین رابطه چندی پیش نمایش گاهی از عکس های قاجاری این عکاس در ایتالیا به نمایش در آمد. نکته جالب درباره آثار به نمایش در آمده رنگی بودن تصاویر بود؛ عکاس ایتالیایی تعدادی از عکس های خود را رنگ کرده بود که در نوع خود ابتکار تازه‌ای به شمار می رفت.

در اینجا نگاهی گذرا به پاره ای از این عکس ها می اندازیم.

 

حاکم قزوین و ملازمان

 

ندیمه های یکی از درباریان

 

ناصرالدین شاه قاجار(تصویر رنگ شده است)

 

دو سرباز قجری(تصویر رنگ شده است)

سربازان قجری

 

حاکم قزوین

 

ولیعهد و ملازمانش

 

فروشندگان سپر و تبرزین

 

مظفرالدین فرزند ناصرالدین شاه

 

حاکم کردستان و ملازمان

 

پرتره ناصرالدین شاه(تصویر رنگ شده است)

 

سربازان قجری(تصویر رنگ شده است)

 

زن قجری(تصویر رنگ شده است)

 

کشیک چی باشی