0
عکس راه یافته بازدید
  • تاریخ عضویت : 1395/07/28
  • محل سکونت : مازندران بابل
عضوباشگاه عکاسان جوان / دبیر جشنواره اشک آب / برگزاری نمایشگاه گروهی سو / برگزاری نمایشگاه گروهی سایه روشن / برگزاری نمایشگاه گروهی باشگاه عکاسان جوان / نفر اول جشنواره بهارنارنج / نفر اول شهدای غواص / نفر برگزیده سوگواره بیرق / نفر برگزیده سوگواره عاشورایی