3
عکس راه یافته بازدید
  • تاریخ عضویت : 1396/10/29
  • محل سکونت : اراک ،بلوار سیدالشهد
فعالیت حرفه ای عکاسی به مدت 10سال.کسب چند عنوان کشوری در جشنواره های داخلی.پذیرش در چند ین جشنواره داخلی واستانی ونیز برپایی چندین نمایشگاه گروهی