5
عکس راه یافته بازدید
  • تاریخ عضویت : 1391/12/11
  • محل سکونت : تبریز
مقام سوم بیستمین جشنواره بین المللی هنر های تجسمی جوانان92 برگزیده بیست ویکمین جشنواره هنر های تجسمی جوانان93 برگزیده دومین جشنواره عکس رژان92 برگزیده دومین جشنواره عکس قاب های بهشتی92 3عکس برگزیده در پنجمین جشنواره سراسری عکس فیروزه93 2عکس برگزیده جشنواره عکس نگاه (مشهد)94 برگزیده و شایسته دریافت مدال جشنواره عکس بین المللی هیپا امارات 2014-2015 نامزد دریافت جایزه در مسابقه جهانی عکس سونی (1عکس) ( بخش جوانان)93 (1عکس)تقدیری مسابقه جهانی عکس سونی93 2 عکس برگزیده جشنواره نقد بنا و فضای شهری94 مقام اول در ششمین جشنواره سراسری عکس فیروزه94 برگزیده در سومین جشنواره خانه دوست94 برگزیده درششمین جشنواره عکس زنان و زندگی شهری 95 برگزیده و در یافت جایزه در نهمین جشنواره عکس رشد95 بر گزیده هفتمین جشنواره عکس فیروزه95 مقام سوم جشنواره عکس مستند تبریز 96 برگزیده پنجاه و هفتمین جشنواره عکس و فیلم منطقه ای سینمای جوان(شبدیز) 96 کرمانشاه برگزیده جشنواره عکس فتو استانبول 2017 ترکیه استانبول برگزیده سومین جشنواره ملی عکس زعفران تربت حیدریه و زاوه 96 برگزیده دومین جشنواره ملی عکس ^60^^60^من و شهر زشت و زیبا^62^^62^96 کار برای خبرگزاری جام جم