16
عکس راه یافته بازدید
  • تاریخ عضویت : 1392/01/28
  • تجهیزات :
  • محل سکونت : شهرستان قدس
دانش آموخته رشته عکاسی . 1- منتخب در نمایشگاه عکس گروهی عاشورایان در استان اردبیل سال 1384 2- منتخب در سومین جایزه عکس زنده یاد کاوه گلستان 1384 3- منتخب در نمایشگاه عکس گروهی انجمن عکاسان نگاه 1386 4- منتخب در اولین مسابقه عکس مرد سال 1387 5- منتخب در ششمین جشنواره تصویر سال 1387 6- منتخب در نمایشگاه عکس سال ایران .عکس انلاین1388 7- منتخب در نمایشگاه عکس های برتر.دوربین نت 1388 8- منتخب در اولین جشنواره تصویر استاندارد.تهران 1389 9- منتخب در هشتمین دوره جشنواره تصویر سال 1389 10- منتخب در نمایشگاه عکس سال ایران .عکس انلاین 1389 11- منتخب در نمایشگاه عکس های برتر دوربین نت.تهران-اصفهان 1389 12- منتخب در نمایشگاه عکس های برتردوربین نت 1390 13- منتخب در سومین دوره مسابقه عکاسی مترو و مردم 1390 14- منتخب دراولین جشنواره عکس دل دیده 1390 15- عضو انجمن عکاسان ایران 16- منتخب در سومین دوره مسابقه عکاسی سفره های هفت سین 1390 71- منتخب درچهارمین دوره مسابقه عکاسی از سفره های افطار 1390 18- منتخب در سومین جشنواره عکس زنان و زندگی شهری 1390 19- منتخب در نهمین دوره جشنواره تصویر سال 1390 20- عضو هیت موسس کانون عکاسان قدس 1391 21- منتخب در دومین جشنواره عکس و پوستر دل دیده 1391 22- منتخب در مسابقه عکس نمایشگاه قران کریم 1391 23- دریافت دیپلم افتخار از اولین جشنواره عکس و پوستر شهر اسمان 1391 24- منتخب در نمایشگاه عکس سفرهای افطار در کشور ترکیه 2012 25- منتخب دراولین جشنواره سراسری عکس یادمان ولایت.قزوین 1391 26– منتخب در نمایشگاه عکس ده روز با عکاسان ایران 1391 27– منتخب در چهارمین جشنواره عکس زنان و زندگی شهری 1391 28- منتخب در اولین جشنواره عکس کار.تعاون.صنعت 1391 29– منتخب دراولین جشنواره عکس معلولیت.نگاه نو – قزوین 1391 30 - منتخب درپنجمین مسابقه عکاسی سفره های هفت سین 1392 31– منتخب درسومین جشنواره عکس وپوستردل دیده 1392 32– منتخب دردومین جشنواره عکس وپوسترشهر اسمان 1392 33– منتخب درنخستین جشنواره عکس پرچم 1392 34– منتخب در اولین جشنواره عکس رواق منظر 1392 35 - منتخب در ششمین دوره مسابقه عکاسی سفره های افطار 1392 36– منتخب درنمایشگاه عکس سالگرد خانه عکاسان ایران 1392 37– منتخب در دومین جشنواره عکس وپوستر سوگواره سرو 1392 38– کسب رتبه اول دردومین جشنواره هنرهای تجسمی شهریار .بخش عکاسی 1392 39– کسب رتبه سوم در نخستین جشنواره عکس آبزیان.شیلات ومحیط زیست دریایی ایران 1392 40– کسب رتبه سوم در سومین جشنواره ملی عکس حوزه (اشراق ) 1392 قم 41 – منتخب در سومین سوگواره عکس عاشورایی قاب سرخ – لارستان 1392 42 – منتخب دراولین جشنواره عکس قاب حماسه .1392 43 – منتخب در اولین جشنواره عکس سفرو معلولیت 1393 44 – منتخب در دومین جشنواره فیلم وعکس همراه تهران 1393 45 – منتخب .عکس وعکاس هفته Gettyreportage .2014 46 – منتخب درمسابقه عکاسی موبایل Mobilephotonetwork . 2014 47 – منتخب در دومین جشنواره بین المللی عکس خیام 2014 48 - منتخب در هشتمن جشنواره سراسری عکس رشد 1393 49 - منتخب در اولین جشنواره عکس عید نیایش 1393