51
عکس راه یافته بازدید
  • تاریخ عضویت : 1393/11/01
  • محل سکونت : خوزستان - بهبهان
• عضو هیت داوران ششمین جشنواره بین المللی عکس خیام (2018) • عکاس سال فوکوس (2017) • لقب (EFIAP) از فدراسیون بین المللی هنرعکاسی(2018) • نشان آبی آسمانی فیاپ بهترین شرکت کننده جشنواره پرسپکتیو هند (2017) • مدال طلای جشنواره بین المللی ECOLOGICAL (2020) • مدال طلای DPWجشنواره بین المللیVOJVODINA صربستان و مونته نگرو (2019) • مدال طلای جشنواره بین المللی قاب بالکان صربستان مقدونیه ومونته نگرو(2018) • مدال طلای جشنواره بین المللی کودک صربستان و روسیه (2017) • مدال طلای جشنواره بین المللی فیوژن هند (2017) • مدال طلای جشنواره بین المللی PCAصربستان رومانی ومقدونیه(2017) • مدال طلای جشنواره بین المللی گراداس مونته نگرو (2016) • مدال طلای جشنواره بین المللی ال آرژانتیتوی آرژانتین (2016) • مدال طلای جشنواره بین المللیVOJVODINA صربستان و مونته نگرو (2019) • مدال نقره جشنواره بین المللی FKNSمونتنگرو و صربستان (2019) • مدال نقره جشنواره بین المللیIUP چین وهنگ کنگ (2017) • مدال نقره جشنواره بین المللی ایموشن بوسنی و هرزگوین (2017) • مدال برنز جشنواره بین المللی Varadinumرومانی(2019) • مدال برنز جشنواره بین المللی پلودیف بلغارستان (2016) • مدال برنز جشنواره بین المللی پرسپکتیو هند (2017) • مدال برنز جشنواره بین المللی IUP چین وهنگ کنگ (2017) • سه تقدیر هیت داوران جشنواره بین المللی ECOLOGICAL (2020) • تقدیر هیت داوران جشنواره بین المللی NSAPKصربستان و مونتنگرو (2020) • تقدیر هیت داوران جشنواره بین المللی NARYN قرقیزستان (2020) • تقدیر فیاپ جشنواره بین الملی VOJVODINAصربستان و مونته نگرو (2019) • روبان فیاپ جشنواره بین المللی عکس BABEL(2019) • روبان فیاپ جشنواره بین المللی ECOLOGICAL (2020) • سه تقدیر هیت داوران جشنواره بین المللی FKNSمونتنگرو و صربستان (2019) • دیپلم افتخار جشنواره بین المللی عکس BABEL (2019) • روبان فیاپ جشنواره بین المللی عکس فیلارمونیا (2019) • روبان افتخار جشنواره بین المللی بروکلین آمریکا (2017) • تقدیر هیت داوران جشنواره بین المللی خیام (2017) • تقدیر CCCجشنواره بین المللی Cross Continental (2019) • تقدیر هیت داوران جشنواره بین المللی سیاره زمین روسیه (2017) • روبان افتخارجشنواره بین المللی قاب بالکان (2018) • تقدیر GPUجشنواره بین المللی اتلانتیک آمریکا (2018) • تقدیر هیت داوران جشنواره بین المللیVOJVODINA صربستان و مونته نگرو (2019) • روبان افتخار جشنواره بزرگ صربستان (2017) • تقدیرهیت داوران جشنواره هنر عکس تاجیکستان (2019) • روبان افتخار جشنواره بین المللی آفان عربستان (2017) • تقدیر هیت داوران جشنواره بین المللی DESIRE صربستان (2017) • تقدیر فیاپ جشنواره بین المللی زمستان صربستان و مونته نگرو (2017) • نشانIPA جشنواره بین المللی هنر عکاسی هند (2017) • تقدیر هیت داوران جشنواره بزرگ صربستان (2017) • روبان افتخارNFCAجشنواره بین المللی ال آرزانتینوی آرژانتین (2017) • تقدیر هیت داوران جشنواره بین المللی هنر عکس تاجیکستان(2018) • تقدیرهیت داوران جشنواره بین المللی قرقیزستان (2017) • روبان ابی فیاپ جشنواره بین المللی پرسپکتیو هند (2017) • تقدیرهیت داوران جشنواره بین المللی تاجیکستان (2017) • روبان افتخار جشنواره بین المللی M.S.M (2017) • تقدیر هیت داوران جشنواره بین المللی هنر عکس تاجیکستان(2018) • تقدیر هیت داوران جشنواره بین المللی پرسپکتیو هند (2017) • دیپلم افتخار جشنواره بین المللی قاب بالکان (2018) • تقدیرهیت داوران جشنواره بین المللی M.S.M (2017) • تقدیرهیت داوران جشنواره بین المللی زمستان صربستان و مونتنگرو (2017) • روبان افتخار جشنواره بین المللی اکولوژیکی بلغارستان (2017) • دیپلم افتخار جشنواره بین المللی هنر عکاسی کرواسی (2017) • تقدیرهیت داوران جشنواره بین المللی PCAصربستان رومانی ومقدونیه(2017) • روبان افتخار جشنواره بین المللی PCAصریستان رومانی ومقدونیه(2017) • روبان افتخار جشنواره بین المللی جوایز عکاسی روسیه (2016) • روبان افتخار جشنواره بین المللی ال آرژانتینوی آرژانتین (2016) • روبان افتخار جشنواره بین المللی پرسپکتیوهندوستان (2016) • روبان افتخار جشنواره بین المللی عکس عمان (2016) • دیپلم افتخار جشنواره بین المللی ردیسایم فرانسه (2016) • تقدیر IAAP جشنواره بین المللی UFSD ترکیه (2016) • بیش از سی نمایشگاه گروهی در کشورهای انگلستان –آرژانتین-مونتنگرو –روسیه - فرانسه- بلغارستان-عمان- هندوستان-ترکیه–صربستان –عربستان –یونان -کرواسی-آمریکا–تاجیکستان -قرقیزستان- مقدونیه -بوسنی - چین و ایران-اندونزی • برگزیده در جشنواره های مختلف 35 کشور • نمایشگاه مشترک با 5 عکاس بین المللی در دانشگاه آکسفورد انگلستان (Unreported Worlds 2016) • داوری پنجمین سوگواره "ملی عکس عشق حسینی" (1396) • داوری سومین سوگواره "ملی عکس خط سوم" (1396) • داوری سوگواره عکس " شهدای گمنام " (1396) • داوری جشنواره عکس " پاییز " (1397) • داوری چهارمین سوگواره "ملی عکس عشق حسینی " (1395) • داوری دومین سوگواره" ملی عکس خط سوم" (1394) • داوری سومین سوگواره "ملی عکس عشق حسینی" (1394) • اثر برگزیده روز در تاریخ 30 آگوست 2017 نشنال جیوگرافیک • اثر برگزیده روز در تاریخ 19 جون 2014 نشنال جیوگرافیک • اثر برگزیده روز در تاریخ 16فوریه 2016 نشنال جیوگرافیک • اثر برگزیده در مسابقه "آداب و رسوم سراسر جان" نشنال جیوگرافیک (2017) • اثر برگزیده در مسابقه " MAKE MARS HOME " نشنال جیوگرافیک (2016) • اثر برگزیده و مورد تمجید ادیتور در مسابقه "طبیعت بکر" نشنال جیوگرافیک(2014) • اثر برگزیده در مسابقه "حیوانات دوست داشتنی" نشنال جیوگرافیک. (2014) • اثر برگزیده در مسابقه "گرسنگی و امید" نشنال جیوگرافیک(2014) • اثر برگزیده توسط ادیتوربخش مسافرت نشنال جیوگرافیک(2014) • اثر برگزیده در مسابقه "ایمان" نشنال جیوگرافیک(2015) • اثر برگزیده در مسابقه "شهر های اینده" نشنال جیوگرافیک(2015)