1
عکس راه یافته بازدید
  • تاریخ عضویت : 1393/12/02
  • محل سکونت : کردستان_یاسوکند
به مدت 6 سال به صورت تجربی و جدی عکاسی را دنبال می کنم.