8
عکس راه یافته بازدید
  • تاریخ عضویت : 1394/08/14
  • تجهیزات :
  • محل سکونت : تهران
عکاس تجربی و منتقد هنری. در بحث نقد اهل تعارفات نیستم